Folkekirkens årshjul

Koordinatorens årsberetning 2019

Med årsberetningen for 2019 vil jeg gerne komme med en opfordring: Tal om diakoni! Tal om diakoni med jeres familie, venner og naboer. Det er i disse coronatider vigtigt at få sat ord på den sårbarhed, som er en del af det at være menneske. Og det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at støtte hinanden. Tal om diakoni i sognet! Vi ved at ensomhed vokser, og vi har som kirke og kristne et ansvar, men hvad gør vi? Og kan vi gøre andet og mere?

I beretningen her vil jeg også følge min egen opfordring: Jeg vil tale om diakoni ud fra nogle tal om diakoni. Så her kommer året 2019 i Kolding Provstis Menighedspleje i tal.

24 timer i døgnet i hele 2019 har man kunnet læse om diakonien i Kolding Provstis Menighedspleje på www.kpmenighedspleje.dk. Her er diakonien i hvert enkelt sogn præsenteret, her kan man læse om Kolding Provstis Menighedspleje og bestyrelsen, og her ligger de artikler der sendes ud i nyhedsbrevene.

10 ansøgere modtog julehjælp fra det sogn, som i 2019 valgte at tilmelde sig fællesansøgningen til julehjælp i Kolding. Via det digitale ansøgningsskema og kommunens søgemaskine fandt man frem til ansøgere, som levede op til sognets kriterier, og de modtog derefter julehjælp direkte fra sognet.

7 dage i 2019 har familier på kontanthjælp været på gratis ferie med Folkekirkens Feriehjælp. Et projekt der strakte sig fra forberedelserne i det tidlige forår til aflevering af regnskab og evalueringer sidst på sommeren og sendte 5 familier på ferie fra Sankt Nicolai, Skanderup, Simon Peter, Vamdrup. Desuden havde vi en ekstra familie med fra Nykøbing Falster for at fylde ferielejlighederne op.

5 gange i 2019 har familienetværket mødtes. Først mødtes familierne til festmiddag i marts. Så til udflugter der gik til Legeparken i juni og til Skibelund i august. Siden var der mørkemøde med lommelygter og reflekser i oktober, og til sidst havde vi juleafslutning med fællessang i december.

4 gange i 2019 har bestyrelsen holdt møder, hvor der er blevet arbejdet på at give diakonien i Kolding Provstis Menighedspleje indhold, retning og aktualitet. Vi er heldige at have en meget vidende og trofast bestyrelse, som jeg gerne vil præsentere her. Den består af Kurt Bjerregaard fra SNS der er formand, Gerda Nebel-Hansen fra Skanderup der er næstformand, Bodil Henriksen fra Tyrstrup, Else Lausen fra Nr. Bjert, Bjørn Laursen fra Vamdrup samt Lilly Biswas og Lisa Gam fra Simon Peter. 1. suppleant er Dan Erik Christiansen fra Vonsild, 2. suppleant er Dorte Vestergaard fra Vester Nebel og 3. suppleant er Rita Wienberg fra Brændkjær.

4 gange i 2019 er nyhedsbrevet for Kolding Provstis Menighedspleje udkommet med artikler om lokal diakoni og opfordringer til at deltage i relevante arrangementer. Nyhedsbrevet har 80 abonnenter, hvoraf de 24 er sognemails. Hvis nogle her ikke er abonnent, men ønsker at blive det, kan de tilmelde sig på hjemmesiden under fanebladet Nyhedsbrev.

3 gange i 2019 har Kolding Provstis Menighedspleje indbudt alle frivillige, ansatte og interesserede til inspirationsmøder med erfaringsudveksling og oplæg, der gjorde os klogere. I april tog Mette Møbjerg Madsen temperaturen på diakonien i Danmark og konstaterede, at den var stigende. I september lærte Dorte Lunderskov os, at vi skal bære over med os selv, hvis vi vil hjælpe andre. Og i december viste Lone Vesterdal os, hvordan sårbarhed og robusthed ikke er hinandens modsætning, men derimod hinandens forudsætning.

3 projektledere fik i 2019 formuleret Kolding Provstis Menighedsplejes første projekt: Bæredygtig konfirmation. Ideen kom fra en præst på årsmødet i april og blev præsenteret på præsternes fællesmøde i november, men er først søsat i år. Projektet går på to ben:
STOP TØJSPILD skal medvirke til at skabe bæredygtige konfirmationer ved at genbruge konfirmationstøj og dermed værne om Guds skaberværk. Her er målgruppen alle konfirmander i Kolding Provsti.
KONFIRMATION FOR ALLE skal medvirke til at gøre det muligt for alle at blive konfirmeret og være en del af fællesskabet i folkekirken ved at yde tilskud til familier, der har svært ved at få råd til at holde konfirmation.

2 gange i 2019 har der været møde i samarbejdet Venner på tværs. Samarbejdet omfatter Ældresagen, Kolding Selvhjælp, Kolding Kommune, Røde kors og Kolding Provstis Menighedspleje, som alle arbejder med besøgstjeneste og arbejder sammen i kampen mod ensomhed.

1 gang i 2019 er der afholdt workshop for ansatte i folkekirken om menneskelig sårbarhed i fællesskaber, hvor psykolog Inge Vesterdal holdt oplæg. Hun skulle have holdt et lignende oplæg på det første inspirationsmøde her i 2020, som desværre blev aflyst pga. corona, så det har vi til gode.

1 gang i 2019 har Kolding Provstis Menighedspleje haft en stand på seniormessen Seniortræf for at gøre opmærksom på de mange diakonale tilbud, der er i kirkerne.

1 gang i 2019 deltog formanden og koordinatoren på Himmelske dage i Herning for at finde ny inspiration.

0 gange i 2019 har arbejdet med diakoni været forgæves.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *