Bestyrelsen på studietur til Aarhus

I bestyrelsen for Kolding Provstis Menighedspleje har vi længe talt om at tage på studietur sammen. Hvert år inviterer vi til inspirationsmøder og forsøger at så diakonale frø, men vi er aldrig selv taget ud for at opleve, hvad der foregår uden for Kolding Provsti. Det lavede vi om på fredag den 23. september, da alle aktive bestyrelsesmedlemmer og koordinatoren kørte i minibus mod Aarhus.

Første stop var Ravnsbjergkirken, hvor vi blev modtaget af præsten. Hun fortalte om sognet, hvor 90% af indbyggerne bor i socialt boligbyggeri, halvdelen er af anden etnisk herkomst, og knap 42% er medlem af folkekirken. Dertil kommer høj arbejdsløshed, lavt uddannelsesniveau, kriminalitet og udbredt social nød. Alligevel var det mest klassisk kirkearbejde, man bedrev i sognet, i hvert fald lige indtil den nye provst kom på besøg. Hun anerkendte arbejdet, men spurgte også, hvornår de så var kirke for resten af sognet? Det fik menighedsråd, præster og ansatte på andre tanker, og i dag arbejder man i Ravnsbjergkirken målrettet på at række ud til sognets forskellige beboere.

Frokosten indtog vi på Café Parasollen sammen med de andre brugere af stedet, og bagefter fortalte lederen om det lokale arbejde i cafeen og i Social Drive Out projektet. Hvordan man prøver at gøre plads til alle, selv til de indre dæmoner der nogle gange følger med. Og hvordan man bestræber sig på at se folks ressourcer og bruge dem. Eksempelvis blev en misbrugers selvisolation til en konstruktiv erfaring under corona, som han med støtte turde dele ud af. I dag betyder det, at han selv har reduceret sit misbrug og har et liv også uden for hjemmets fire vægge.

Næste stop var i Skt. Johannes kirke, der ligger tæt på universitetet og har mange indbyggere i alderen 18-30 år. Her fortalte præsten om et samarbejdsprojekt med nabosognet, hvor man i den ene kirke inviterer målgruppen til fællessang og i Skt. Johannes kirke inviterer dem til fællesspisning og brætspil. Spis & Spil ligger altid den sidste torsdag i måneden, det er gratis at deltage, og der dukker 50-80 personer op hver gang. Alle er velkomne, uanset om man kommer alene eller i en gruppe. Formålet er både at modvirke ensomhed og gøre kirken til en del af de unges liv, og selvom arrangementerne er renset for tro, oplever præsterne, at de genererer flere sjælesorgssamtaler med de unge.

Sidste stop på studieturen var familienetværket i Christianskirken. Her bor også mange unge, og kirken var drypvis i kontakt med mange børnefamilier uden at kunne tilbyde noget mere kontinuerligt. Det fik dem til starte familienetværket i samarbejde med Blå Kors, og efter halvandet år består det af 1 ansat, 14-15 frivillige ledere og 50 familier, som ikke kommer hver gang, men som man løbende er i kontakt med. Til hvert møde er der drop in aktiviteter, hvor børn og forældre er opdelt, så der også bliver plads til de voksne, der ofte er eneforsørgere. Dernæst er der fællesspisning og så slutter man altid af med en frivillig andagt kaldet dagens opmuntring. 90% af deltagerne oplever øget livslyst, og både børn og voksne knytter nye venskaber.

Tak til vores værter i Aarhus, som tog imod og lod os opleve deres imponerende arbejde. Hvis man nogensinde bliver i tvivl om værdien af det diakonale arbejde, så anbefaler vi at tage på studietur. Alle de steder, vi besøgte, gør en reel forskel i menneskers liv. Og som en af bestyrelsens medlemmer bagefter skrev: ”Den glæde og ildhu, der prægede ledere og præster, gjorde stort indtryk”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *