Diakoni med ja-hatten på

Til inspirationsmødet den 14. september kunne deltagerne møde Viborg Stifts diakonipræst Steen Hedemann Andreassen. Det var et besøg, vi længe havde set frem til, da det ikke lykkedes sidste år. I sit oplæg redegjorde Steen både for, hvad diakonien står på, hvad diakonien kommer af, og hvad man kan udrette med diakoni, når man husker at have ja-hatten på.

Diakonien har sit fundament i Bibelens ord og fortællinger, men i stedet for bibeltekster, tog Steen udgangspunkt i nogle malerier. Det betød, at han undgik kirkeligt kodesprog og i stedet på helt almindeligt dansk fik os til at tænke over, hvordan vi møder andre mennesker, og hvem vi samler omkring bordene i vores sognegårde.

Bagefter fik vi et kort historisk rids af dansk diakoni fra industrialisering til velfærdsstat. Industrialiseringen skabte en masse behov og social nød, som mange diakonale organisationer opstod som modsvar til. Med årene har velfærdssamfundet overtaget mange af opgaverne, men i dag er der en udbredt erkendelse af, at velfærdssamfundet ikke kan alt.

Den sidste del af Steens oplæg var en præsentation af forskellige diakonale tiltag, som netop viser, hvad folkekirken kan, når ja-hatten er på. Her var eksempler på større samarbejdsprojekter med kommuner, men også eksempler på at enkeltpersoners tunge livserfaringer bliver til noget konstruktivt i mødet med andre, fx i sorgkorps eller menneskebibliotek.

Steen opfordrede os til at huske på, at folkekirken er den organisation i Danmark med flest medlemmer og de bedste lokaler. Dem skal vi ikke holde for os selv, men bringe i spil i diakonien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *