Erfaringsudveksling på en ny måde

Da Kolding Provstis Menighedspleje inviterede til spil og julefrokost, var der hjemmelavet julemad og mandelgaver, men hverken terninger eller raflebægre. I stedet spillede vi TEAMLEDER, et læringsspil om frivilligt arbejde.

Deltagerne er i spillet ansat i Storby Kommune som tovholdere for de frivillige i den sociale café Smørhullet. Tovholderne har ansvar for drift og udvikling af cafeen, der har været meget velfungerende med mere end 100 brugere og mange aktiviteter, men nu skranter gevaldigt. Det kan desværre ses både i antallet af brugere og antallet af frivillige. Opgaven er nu at få gang i cafeen og samtidigt tilfredsstille chefen, Storby Kommunes innovationschef Jan Lange, der pænt sagt er mere optaget af kvantitet end kvalitet.

I spillet bliver deltagerne stillet over for forskellige dilemmaer, der hver har fire løsningmuligheder. Når deltagerne har debatteret mulighederne og valgt, hvilken løsning de vil satse på, kan de læse sig til konsekvenserne. Nogle gange bliver de belønnet med flere aktiviteter, brugere eller frivillige, mens de andre gange må tage afsked med frivillige. På et tidspunkt i spillet bliver deltagerne også opfordret til at evaluere deres handlinger ved at kigge på de valgte og de fravalgte løsninger.

Det blev til mange gode snakke ved de to spilleborde både om café Smørhullet og om egne erfaringer med lignende situationer. Vurderingen var, at spillet var spændende og virkelighedstro. Det afspejler, hvor udfordrende det er at lede frivillige. Debatterne om de forskellige løsningsmuligheder endte ofte med helt nye løsninger, som desværre ikke var en mulighed i spillet, men som viste det engagement, deltagerne lagde i spillet.

En gennemgang af de valgte løsninger afslører lidt om deltagernes præferencer. De afspejler nemlig 4 ledelsesstile: Præstationstripperen med fokus på resultater og personlig succes. Værten med fokus på fællesskab og at alle bliver hørt. Idémageren med fokus på selvstændighed og nytænkning. Administratoren med fokus på klare rammer og ansvarsfordeling. Da vi sluttede, havde ingen valgt Præstationstripper løsninger, og det spillebord, der klarede sig bedst, havde valgt løsninger med forskellige ledelsesstile.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *