Folkekirkens Feriehjælp 2018

Folkekirkens Feriehjælp rykker

Alle 6 deltagende familier i Folkekirkens Feriehjælp er glade og taknemmelige for at komme på ferie med deres børn, og halvdelen mener, at det rykker deres verden i en positiv retning.

Ferien til Faaborg Feriecenter i uge 27 er gået rigtigt godt. Der har været masser af gode oplevelser, godt fællesskab på tværs af familierne og næsten ingen problemer. Hverken hospital, falck eller politi har været involveret, og alle familier deltog hele ugen. Kort sagt en vellykket ferie.

Når Folkekirkens Feriehjælp overhovedet eksisterer, når Arbejdsmarkedets Feriefond velvilligt donerer projektpenge år efter år, og når frivillige rejseledere bruger en uge af deres ferie, så sker det med en forventning om, at projektet gør en forskel for deltagerne. Men det kan være svært at vurdere hvilken forskel, og derfor gennemføres evalueringer. Således også i år hvor koordinatoren den sidste dag på ferien gik rundt med spørgeskema på pc og interviewede deltagerne for at taste deres svar ind.

Interviewene fulgte et fast skema, men affødte alligevel nogle fine samtaler om ferien, som overraskede. Alle interviewede føler, at de får et afbræk fra hverdagen og nye oplevelser med deres familie. Men der udover giver halvdelen af de voksne i familierne udtryk for, at ferien rykker deres verden i en positiv retning. Den giver dem mod på mere social kontakt, og en enkelt voksen overvejer endda at engagere sig i frivilligt socialt arbejde.

Det må man kalde et godt resultat, ikke bare for ferieprojektet, men også for familiernes fremtid. Deres tak sendes hermed videre til de 5 sogne, der i år har betalt til projektet, og alle andre sogne i provstiet opfordres til at holde øje med potentielle feriefamilier i deres menigheder. Yderligere information om Folkekirkens Feriehjælp fås hos koordinatoren for Kolding Provstis Menighedspleje, som kan træffes på hrm@km.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *