Frivillige hænder som træ

Forsikring af frivillige

I bestyrelsen for Kolding Provstis Menighedspleje har vi kigget nærmere på forsikring af frivillige. For hvem dækker hvad, når frivillige arbejder for folkekirken? Som med meget andet jura er svaret ikke simpelt, og derfor spurgte vi Folkekirkens Forsikringsenhed. Det resulterede i tre oplysninger, som er værd at notere sig.

Først den glædelige nyhed at frivillige lige som ansatte er dækket af Folkekirkens Forsikringsordning. Det gælder uanset, om de udfører frivilligt arbejde for sogn eller provsti. Det er dog ikke nogen garanti for erstatning, for både skade og involverede personer vurderes i hver sag. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse, om en skade er dækket af Arbejdsskadesikringsloven, herunder om den tilskadekomne hører til den personkreds, der er dækket af loven. Forsikringsenheden oplyser, at der i disse afgørelser lægges vægt på, at der foreligger dokumentation af den frivilliges rolle i form af vagtplaner eller lister over frivillige.

Denne sidste oplysning er værd at lægge mærke til, for uden lister og/eller vagtplaner kan det være svært at dokumentere et arbejdsforhold. Derfor skal dette være en opfordring til alle sogne, der benytter frivillig arbejdskraft: Få sat bogstaver på hvem, hvad og hvornår. Sørg for at holde lister og/eller vagtplaner opdateret, og opbevar dem sikkert som persondataforordningen foreskriver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *