Frivillige hænder

Frivillig rejseleder søges!

Kolding Provstis Menighedspleje søger en frivillig rejseleder til Folkekirkens Feriehjælp. Opgaverne består i at arrangere og tage på ferie med 6 familier fra Kolding Provsti, der lever af kontanthjælp. Ferien foregår på et feriecenter, hvor hver familie og rejselederne får tildelt en feriebolig. Den frivillige skal løse opgaverne i samarbejde med koordinatoren for Kolding Provstis Menighedspleje, som også er rejseleder.

Inden ferien skal rejselederne lave forventningsafstemning med familierne, sørge for transport og booke større udflugter. På ferien skal rejselederne hjælpe familierne til rette, tage sig tid til at tale med deltagerne og skabe god stemning, samt planlægge og gennemføre fællesspisning, fælles aktiviteter og udflugter. Efter ferien mødes de to rejseledere og evaluerer ferien.

Ferien er gratis for familier og for rejseledere, da den finansieres af Arbejdsmarkedets Feriefond og af Samvirkende Menighedsplejer. Til gengæld skal der lægges budget, uddeles penge og føres regnskab. Det er også et krav, at der indgår to naturaktiviteter i ferien, at der skrives detaljeret ugeprogram, samt at deltagerne afleverer evalueringsskemaer sidst på ferien.

Som rejseleder har man tavshedspligt om de private ting, man oplever eller bliver betroet af familierne. Man skal ikke stå til rådighed 24 timer i døgnet, men man skal være forberedt på, at arbejdet med familierne fylder det meste af dagen. Arbejdet er dog også til stor glæde for den, der holder af at være sammen med andre og gøre gavn.

Er du interesseret? Så kontakt koordinator Hanne R. McCollin på mail hrm@km.dk eller mobil 2498 9700.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *