Hele Danmarks Familieklub i dit sogn?

Inspirationsmødet den 31. marts handlede om Hele Danmarks Familieklub. Det er et projekt skabt af KFUMs Sociale Arbejde i samarbejde med FDF og KFUM-Spejderne. Efter velkomst og kaffe hørte vi projektkoordinatoren fra KFUMs Sociale Arbejde berette om projektets struktur, formål og målgrupper. Dernæst fortalte en frivillig og koordinatoren fra Vamdrup om de lokale erfaringer med Hele Danmarks Familieklub, og til slut skulle vi i grupper tage stilling til en evt. familieklub i eget sogn.

Hele Danmarks Familieklub har til formål at lave diakonale sociale indsatser i øjenhøjde. Det første år oprettede man 20 familieklubber, og sidste år blev det til 150. Familieklubberne oprettes i samarbejde med forskellige lokale organisationer. Det kan være sammen med bolig socialt arbejde, med idrætsklubber, med organisationer som fx Røde Kors eller som i Vamdrup sammen med den lokale kirke. Alle kan være med, hvis de kan skaffe lokaler og frivillige, for projektet leverer både indhold, økonomi, træning af frivillige og støtte fra en projektkoordinator.

Det vigtigste i familieklubben er fællesskabet, men det står ikke alene. Fællesskabet går på 4 ben; leg og aktivitet, måltider, brobygning til lokale aktiviteter af interesse for familierne samt støtte og rådgivning. Sidstnævnte hjælper projektkoordinatoren med, hvis ikke de frivillige kan. Mottoet er: Ingen børnefamilier skal stå alene! Og grundholdningen er, at alle både deltagere og frivillige har noget at bidrage med.

Målgruppen er familier uden for arbejdsmarkedet, nye familier i Danmark, eneforsørger familier, tilflyttede familier samt kernefamilier. Dertil kommer de frivillige, som skal køre familieklubben. De beskrives som nysgerrige, legeglade, hjertevarme mennesker, der har lyst til at give en hånd med. Det er gratis at deltage i en familieklub, da KFUMs Sociale Arbejde dækker udgifterne til mad og aktiviteter.

I Vamdrup sogn er der en lang tradition for familiearbejde. Forskellige familieklubber er blevet startet og har kørt i en årrække, men det er noget tid siden, den sidste lukkede ned. Så da den tidligere kirke- og kulturmedarbejder i 2020 foreslog Hele Danmarks Familieklub, blev ideen godt modtaget.

Efter et lidt sløjt efterår er der lige nu 8 frivillige og 25 medlemmer af familieklubben. Familierne kommer ikke kun fra Vamdrup, men også fra andre sogne, og nogle henvises via KFUMs Sociale Arbejde. Planlægningen foregår via en Facebookgruppe, og det er de frivillige og familieklubbens koordinator, der i fællesskab laver møderne, så alle får ejerskab. Det er vigtigt, at der ikke kun er program, men også tid til snak og fri leg, for på den måde opstår relationer mellem deltagerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *