Stand på Seniortræf 2019

Kolding Provstis Menighedspleje på Seniortræf

Baggrund
Da frivilligudvalget i Vamdrup menighedsråd i 2018 foreslog provstiet, at der blev købt en stand på Seniortræf i maj 2019, var provstiets svar positivt. Der blev bevilget 3.000 kr. fra Initiativpuljen til formålet. Kolding Provstis Menighedspleje blev spurgt og accepterede at være tovholder på standen. Planlægning, gennemførelse og evaluering er efterfølgende sket i et samarbejde mellem initiativtager Kathrine Føns Schultz fra Vamdrup og koordinatoren fra Kolding Provstis Menighedsråd.

Formål
Formålet med standen var at få folkekirken ud blandt befolkningen og vise, hvad kirken også kan tilbyde udover gudstjenester og kirkelige handlinger. Seniortræf den 22. maj 2019 i Arena Syd var et godt forum, for her var alle førtidspensionister og 60+ borgere i Kolding kommune inviteret med. Da folkekirken kendetegnes af fællesskaber, var ambitionen at gøre standen på Seniortræf til en levende stand, hvor man kunne møde mennesker, der repræsenterede forskellige sogneaktiviteter og provsti samarbejder.

Virkemidler
For at tiltrække opmærksomhed havde vi lånt en messehagel i patchwork fra Brændkjærkirken. Den fungerede som et smukt bagtæppe og adskillige besøgende fandt frem til standen på grund af den. Desuden brugte vi det gamle kneb med gratis kaffe og the suppleret af chokolade med folkekirkens logo, hvilket også var et godt udgangspunkt for en samtale. Det største trækplaster var dog uden tvivl de smilende deltagere, der tilbød de besøgende samtale og nærvær. Tak til alle jer, der brugte en times tid af jeres dag til at bemande standen.

Evaluering
Der var stor forskel på formiddag og eftermiddag. Det skyldes, at Seniortræffets messeaktiviteter gik i stå, da underholdningen fra scenen startede efter frokost. Standen var fint besøgt om formiddagen, men der var hverken ørenlyd eller ret mange besøgende om eftermiddagen. Derfor er det også forskelligt, hvad deltagerne har oplevet. Udover udvalget deltog 2 præster som også repræsenterede kirkehøjskole og natkirke samt 6 frivillige repræsentanter for forskellige sogneaktiviteter: sorggruppe, besøgstjeneste, læsekreds, mandeklub, strikkeklub, kirkecafé.

Præsten om formiddagen fik en god snak med mange besøgende på standen og var så godt tilfreds med initiativet, at hun gerne kommer igen. Det føles meget naturligt, at folkekirkerne er repræsenteret på Seniortræf, skrev en frivillig. En anden syntes, at formen fungerede godt, og hun kunne allerede dagen efter byde en ny deltager velkommen til sin sogneaktivitet.

Desværre var interessen ikke så stor om eftermiddagen, men tak for samværet, det var hyggeligt, skrev en frivillig, mens en anden skriver: En rigtig god idé at vise, hvad kirken også indeholder. Jeg er klar en anden gang, hvis der er brug for det.

I udvalget konkluderer vi, at standen var en succes om formiddagen, mens vi fint kunne have undværet eftermiddagen. Vi skulle have brugt alle kræfter på formiddagen, for den levende stand fungerede rigtigt godt, og Seniortræf er et oplagt sted for folkekirkerne at være repræsenteret.

Tak til provstiudvalget og Initiativpuljen
Udvalget og Kolding Provstis Menighedspleje takker provstiudvalget for støtten fra Initiativpuljen. Støtten har gjort det muligt at få kirken ud blandt den ældre del af Koldings befolkning ved at købe en stand på årets Seniortræf.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *