Ny besøgstjeneste i Vonsild Sogn

I februar 2022 blev idégrundlaget for en kommende besøgstjeneste i Vonsild Sogn godkendt af et enigt menighedsråd. Formålet er at etablere et team af besøgsvenner, som i samarbejde med sognepræst og menighedsråd skal virke ud fra Vonsild Kirke. Årsagen er, at vi har erkendt, at der rundt omkring i Vonsild er behov for kontakt med en besøgsven hos enkeltpersoner i menigheden, det være sig på plejehjemmet Vonsildhave eller i private boliger.

Det er en vigtig del af Vonsild Kirkes menighedspleje via sit arbejde at søge at fremme den almene trivsel hos menigheden. I særdeleshed hos enkeltpersoner som føler sig ensomme, savner selskab eller af andre grunde har behov for at tale/have kontakt med nogen, som kan medvirke til at gøre det lettere at komme igennem hverdagen.

Planen er at hverve frivillige kvinder og mænd, som kan se sig selv som besøgsven, og som vil være interesseret i at indgå aktivt i Vonsild Sogns Besøgstjeneste. Der vil blive afholdt et introduktionsforløb for tilmeldte frivillige, hvor besøgstjenestens formål og indhold samt det mere formelle grundlag bliver gennemgået.

På et senere møde i marts blev betingelserne for at kunne virke som Besøgstjenesten i Vonsild Sogn godkendt. Ligeledes blev jeg på samme møde tildelt rollen som koordinator i besøgstjenesten af et enigt menighedsråd.

I maj mødtes sognepræst Bitten Hylleqvist Weile og jeg med ledelse og personale på plejehjemmet Vonsildhave. Her præsenterede vi grundlaget for besøgstjenesten i Vonsild Sogn, ligesom vi drøftede og fik bekræftet behovet for at igangsætte en procedure for visitation af besøgsværter fra plejehjemmet, der skal matches med kommende besøgsvenner.

Sideløbende har jeg på to møder med frivillige i Vonsild Kirkes menighedspleje uddelt flyers og andet materiale i en hvervekampagne. Det har i skrivende stund medført, at vi nu er fire frivillige besøgsvenner, som med stor lyst og engagement vil være de første i Vonsild til at mødes med vore kommende besøgsværter på plejehjemmet.

Vor altid aktive sognepræst har ligeledes fået trykt en ganske interessant hverveartikel i det lokale blad Rundt om Vonsild, hvori det fremgår, at besøgstjenesten ”også rækker ud til beboere i eget hjem” samt ”at være besøgsven er livsbekræftende, spreder glæde, og du kommer til at gøre en enorm forskel i et andet menneskes liv.”

Skrevet af koordinator for Besøgstjenesten i Vonsild Sogn Dan E. Christiansen

One Reply to “Ny besøgstjeneste i Vonsild Sogn”

  1. Kære Dan!
    Hvor er det bare dejligt, at I har mod på at få startet en besøgstjeneste i jeres sogn. I vil, som du skriver, kunne gøre en kæmpe forskel for jeres målgruppe.
    Og de frivillige vil finde stor mening i at være med i dette arbejde.
    Menighedsplejen i Danmark vil ønske jer rigtig god arbejdslyst.
    Du må gerne ringe til mig, hvis du får lyst til lidt sparring. Jeg har selv været koordinator i flere år .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *