Udklip fra invitation til Diakonikonference 2019

Diakonikonference om usynlige

En regnfuld lørdag kan give bedre udsyn. Det oplevede de ca. 70 deltagere på diakonikonferencen i Sankt Nicolai Kirke den 26. oktober. Emnet var diakonalt nærvær til de usynlige, med fokus på hvem de usynlige er, og hvordan vi som kirker kan række ud til dem. Diakonikonferencen blev arrangeret af Haderslev Stifts diakoniudvalg og bød på morgenandagt, fælles oplæg samt mulighed for at deltage i 2 af de i alt 8 workshops.

Første oplæg af professor Jørn-Henrik Petersen tog udgangspunkt i Fællesskabsmålingen fra 2017, der viser at 78% af danskerne har det godt, 18% er i risikogruppe, og de sidste 4% lever på samfundets rand med komplicerede problemstillinger. Velfærdsstaten kan ikke alene løse disse problemer, og kirkerne kan ikke alene løfte de tunge opgaver, så samarbejde kan være vejen frem. Men det skal ske med åbenhed og gensidig respekt, for diakoni og myndighed bygger på vidt forskellige værdier. Pas nu på, lød den afsluttende kommentar, at kirken ikke bliver den barmhjertige farisæer.

Biskop Marianne Christiansen så nærmere på diakonien og kom hurtigt frem til, at diakoni primært er en relation. Det er ikke en handling med en specifik målsætning; det er en måde at være til stede i verden på. Og verden i dag kan være en udfordring, for normerne snævres ind og gør flere og flere usynlige. Vi skal lade os inspirere af Jesus til at se hinanden og ophæve skel, for vi er ens. Diakonien deler ikke op i modtagere og givere, men skaber en relation mellem os. Folkekirken skal rumme de usynlige, men også tale højt om den usynlige nød, så den bliver synlig.

Efter workshops og frokost talte Camilla Uhrskov Bank, der er projektleder for MindU. Projektet har til formål at skabe opmærksomhed omkring psykisk sårbarhed, både den periodevise og den diagnosticerede. MindU er et sekulært tilbud til præster om input til konfirmandundervisningen. Via opgaver, dilemmaer og ikke mindst unge, der fortæller om egne erfaringer med psykisk sårbarhed, arbejder projektet på at give konfirmanderne oplysning og redskaber samt at afstigmatisere psykisk sårbarhed. Desværre er Haderslev Stift det eneste stift, hvor projektet ikke kører, men det bliver der forhåbentligt ændret på.

Eftermiddagens workshops havde lige som oplægget fokus på unge, og bagefter rundede provst Grete Wigh-Poulsen dagen af. Hendes pointe var, at vi alle som medlemmer af folkekirken er forpligtet på at række ud til de usynlige og medvirke til at ophæve usynlighed og skel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *