Temamøde om diakoni i Kolding Provsti

På en strålende forårsdag mødtes 36 deltagere til temamøde i Seest sognehus. Provst Karina Dahlmann bød velkommen og tog udgangspunkt i logoet for stiftsudvalget for diakoni: En hånd med base i et kors. Logoet illustrerer både diakoniens rødder i den kristne tro og den valgte fællessang, hvor teksten i andet vers lyder: ”Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste lider nød”.

Efter præsentationen af oplægsholder Marianne Mølbæk og Ann Bork Damsgaard samt resten af Haderslev Stifts diakoniudvalg, skulle deltagerne kort præsentere sig selv med navn og sogn. 13 ud af 24 sogne viste sig at være repræsenteret. Dernæst fik biskoppen ordet og fortalte om diakoni, om end kun på film.

Første oplæg fortalte om diakoniudvalgets vision samt forståelsen af diakoni, som cremen i den lagkage, der udgør folkekirken. Cremen er ikke kun i et, men i alle stykker af lagkagen. Desuden fik vi et eksempel på diakoni i form af en kirkecafé. Andet oplæg startede med den norske definition af diakoni og gik videre til Dansk Diakoniråds inspirationspapir til drøftelse af diakoni. Her er fokus på næstekærlighed, inkluderende fællesskaber, værn om skaberværk og kamp for retfærdighed. Noget der også fyldte i eksemplerne fra et fattigt sogn og fra sygehuset.

Efter aftensmaden var det deltagernes tur til at arbejde. Først blev de bedt om at svare på, hvor og hvordan diakoni kommer til udtryk i eget sogn. Dernæst var der gruppearbejde med mulighed for at høre lidt om diakonien i de andre sogne og fortælle om eget sogn. Til sidst skulle de 10 grupper udtænke et diakonalt initiativ hver, som blev fremlagt i plenum og spændte fra læsecafé i sognehus eller genbrugsbutik til mindedag for de døde på kirkegården.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *