Uproblematisk fællesansøgning til julehjælp

Jeg har sat Kurt Bjerregaard stævne for at høre, hvordan han har oplevet at være med i fællesansøgningen til julehjælp. I oktober besluttede bestyrelsen for Sankt Nicolai Sogns menighedspleje at uddele den julehjælp, der tidligere er gået til familienetværket, via fællesansøgningen. På den måde ville julehjælpen blive tilbudt i en større kreds, mens familienetværkets deltagere blev opfordret til selv at benytte fællesansøgningen.

”Hvordan er det så gået?”, spørger jeg Kurt, der svarer med et ord ”Uproblematisk”. Han fortæller, at Sankt Nicolai tilmeldte 10 julehjælpspakker til familier med hjemmeboende børn. Der var ikke krav om, at familierne skulle bo i sognet, selv om det er muligt at udvælge ansøgerne efter sognegrænser. Pakkerne bestod af gavekort til et lokalt supermarked, der indvilgede i at udelukke køb af tobak og spiritus med gavekortet. I god tid inden jul modtog Kurt fra kommunen en liste med 10 godkendte familier, der blev kontaktet og bedt om at afhente deres gavekort hos kordegnen.

”Fordelen er, at man slipper for at overveje, om ansøgerne er berettigede eller måske søger julehjælp fra flere steder. Det er en stor forenkling”, fortæller Kurt. Fællesansøgningen letter således administrationen af julehjælpen, så medarbejdere eller frivillige i kirken ikke skal vurdere og sortere ansøgerne, men kan koncentrere sig om at hjælpe, hvor der er behov.

Sankt Nicolai Sogn har sammen med de andre deltagende organisationer haft deres logo på fællesansøgningen, og gavekortene skulle hentes på kirkekontoret, men ellers har kirken ikke været så synlig i uddelingen af julehjælp. Det er et bevidst valg, fortæller Kurt. ”Det diakonale arbejde handler om at støtte de svageste. Vi hjælper, fordi der er et stort behov for det, og ikke for PR værdien”.

I forlængelse her af er der heller ikke gjort noget for at skabe kontakt til modtagerne af julehjælpen, men det kan man gøre, som man vil. Jeg ved, at andre organisationer inviterer til juletræsfest og uddeler julehjælpen der. Modtagerne af julehjælp kan også inviteres med til kirkens arrangementer, herunder familienetværket i Kolding Provstis Menighedspleje, bare man husker at få tilladelse til at benytte og opbevare deres kontaktoplysninger.

Bestyrelsen for Sankt Nicolai Sogns menighedspleje har endnu ikke evalueret fællesansøgningen, men står det til Kurt, bliver julehjælpen uddelt på samme måde til næste jul.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *