Almind

www.almindviufkirker.dk

Håndarbejdscafé for kvinder finder sted den første tirsdag i måneden kl. 9.00-12.00 i sognehuset på Vestergade 10, 6051 Almind. Cafeen har egen hyggepianist, og der holdes pause med kaffe og ostemad. Interesserede er velkomne og kan finde datoer på kirkernes hjemmeside. Kontakt Alice Blomgren Nielsen på tlf. 6167 7236.

Babysalmesang er for børn i alderen 3 til 9 måneder og deres forældre eller en nærtstående voksen. Til babysalmesang møder deltagerne sang- og salmetraditionen samt en række musikalske lege, hvor børnenes sanser stimuleres. Det finder sted i Almind kirke torsdage kl. 10 med efterfølgende kaffe og the i sognehuset Vestergade 10, 6051 Almind. Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Eva Maria Bhuto på almindviufkkm@gmail.com eller på tlf. 2964 5665.

Sjælesorg er en samtale med en præst om problemer i ens liv. Alle præster tilbyder sjælesorg og har tavshedspligt. Samtalen kan handle om alt fra tabet af et nært familiemedlem til en lettere depression eller trosspørgsmål. Præsten er ikke psykolog og skal ikke løse problemer, men kan lytte og trøste. Måske beder præsten en bøn eller synger en salme. Kontakt præst Hans Otto Tobler på tlf. 7556 1022 eller på hot@km.dk.