Bramdrup

www.bramdrupkirke.dk

Den personlige individuelle samtale med præsterne i Bramdrup er et tilbud, mange kan få behov for i en vanskelig personlig eller familiemæssig situation. Døren til vore præsters kontor er altid åben for enhver, der måtte ønske det, ligesom der kan laves aftale om besøg i hjemmet. Kontakt sognepræst Lone Vesterdal på tlf. 75518536, mobil 2481 1973 eller mail love@km.dk.

Sorggruppe for pårørende. Mange efterladte oplever, at andre ikke ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet at miste. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes i sorggruppen og tale med andre, som har erfaringen af tab og dødsfald i nær erindring. Gruppen varetages af sognepræst Lone Vesterdal og pensioneret hospice-sygeplejerske Irene Brejnholt. Vi lægger stor vægt på, at sorggruppen med er et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden. Sorggruppen mødes i sognegården torsdag kl. 15-17 den 9. og 23. september, den 7. oktober, den 4. og 18. november samt den 9. december. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding, da der er max 8 deltagere. Tilmelding til Lone Vesterdal på mail love@km.dk eller tlf. 2481 1973.

Morgenandagter foregår i Bramdrup Kirke og er en mulighed for at opleve fællesskab og hyggelig samvær med hinanden. Der er morgenandagt den første fredag hver måned, men da der kan være ændringer pga. ferie/helligdage, så hold øje med programmet på vores hjemmeside/sogn.dk. Morgenandagterne begynder kl. 10.15 og varer ca. en halv times tid. Efter andagten inviterer vi til morgenkaffe/brød i sognegården for 25 kr. Alle er velkomne.

Før søndagen er et åbent forum, hvor præst og organist gennemgår søndagens læsninger og salmer. Alle inviteres til samvær i sognegården hver 3. fredag i måneden kl. 10.15. Da der kan være undtagelser pga. ferie og andet, så hold øje med kalenderen i kirkebladet og vores hjemmeside/sogn.dk. Der serveres morgenkaffe/brød i løbet af formiddagen for 25 kr.

Babysalmesang er for alle børn fra 0-1 år og deres ledsager; mor, far eller bedsteforældre. Der kræves ingen særlige forudsætninger, blot at du har lyst til sang og leg i samvær med dit barn. En stund med tid og ro til dig og dit barn i et smukt kirkerum fyldt med fred. Det foregår i Bramdrup Kirke hver onsdag formiddag, og der sluttes af med en kop kaffe og hyggelig samtale i sognegården. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Camilla Holm Svanberg på tlf. 6139 2360 eller på kirkekultur.bramdrup@gmail.com.

Læsekredsen mødes mandag aften kl. 19.30 i sognegården. Både nye og tidligere deltagere er velkomne. Hvis du er interesseret, kan du henvende dig og få yderligere information. Kontakt Magda Knudsen på tlf. 7556 8744 eller mobil 2043 8744.

Patchwork-kredsen mødes mandag aften kl. 19.00 i lige uger. Møderne finder sted i sognegården. Hvis du er interesseret, kan du henvende dig og få yderligere information. Kontakt Ingelise Pedersen på tlf. 7556 1687.

Sogneaftner er kirkens foredragstilbud og afholdes typisk den sidste torsdag i måneden. Foredragene finder sted to gange i foråret og to gange i efteråret. Formålet er oplysning om både det folkelige og det kirkelige liv, og foredragene varierer alt efter emne og foredragsholder. Fællessang og hyggeligt kaffebord er en naturlig del af sogneaftnerne. Det koster 25 kr. for kaffe/te og brød, og alle er velkomne. Læs mere på kirkens hjemmeside.

Bofællesskabet er en aftale mellem Bramdrup Kirke og det lokale bofællesskab for psykisk handicappede. Beboerne er særligt indbudte til forskellige gudstjenester året rundt efterfulgt af hyggeligt fællesskab for alle i sognegården med kaffebord og sang fra højskolesangbogen. I perioder deltager et par beboere med ledsager i arbejdet på kirkegården sammen med graverne. Beboerne har på den måde noget at se frem til og føler sig som en del af kirken og lokalsamfundet.

Sogneudflugten er en fast årlig begivenhed i juni måned, fortrinsvis for ældre og pensionister. Det er en heldagstur fra kl. 8.30-17.00 og arrangeres i samarbejde med Harte Kirke. I to busser drager vi ud i det grønne til en kultur destination i Jylland/Fyn. Vi synger sange og salmer i bussen fra det medbragte sangark. På ruten er der indlagt besøg i en lokal kirke til en lille andagt. Midt på dagen får vi frokost på en kro/restaurant. Pris og destination offentliggøres i kirkebladet.

Øvrige arrangementer er der mange af i Bramdrup kirke. Læs mere på kirkens hjemmeside www.bramdrupkirke.dk.