Kristkirken Kolding

www.kristkirken.dk

Babysalmesang er skønt musikalsk nærvær med dit barn. Det er for alle babyer fra 2 måneder, til de er klar til kirkens legestue. Deltag på holdet hver torsdag kl. 10.00-11.30 med kaffe/te, brød og hygge i pausen. Der kan forekomme ændringer af tidspunkterne, så hold øje med hjemmesiden. Tilmelding på kristkirken.dk/aktiviteter/boern/babysalmesang/. Kontakt Tenna Olsen på tlf. 2292 1645 eller på korledertenna@gmail.com.

Legestue er for børn fra 0-4 år med ledsager. Den finder sted hver onsdag kl. 9.00-11.00 i Kirkebuen, Riis Toft 1, 6000 Kolding. Vi leger, synger og meget mere. Legestuen slutter med en forfriskning. Kontakt Jytte Aagaard på jytte@kristkirken.dk og på tlf. 2331 5944.

Omsorgsgruppen ved Kristkirken sørger for praktisk hjælp ved konkrete behov. Kontakt Vivi Eriksen på tlf. 2874 1014 eller Laila Damm på tlf. 6141 1681 eller på omsorgsgruppen@kristkirken.dk.

Besøgstjenesten er for den, der ønsker en besøgsven. Man kan henvende sig til Dorthe Kock på tlf. 2331 5966 eller på dk@kristkirken.dk. Man kan også tilmelde sig via hjemmesiden kristkirken.dk/aktiviteter/voksne/besoegstjenesten/. Der er mange, som gerne vil have besøg. Derfor er du også meget velkommen til at henvende dig, hvis du ønsker at melde dig som besøgsven.

Søndagssamvær er hyggeligt samvær og foredrag om kulturelle og kirkelige emner. Det finder sted en gang om måneden kl. 14.30-16.30 i Kirkebuen, Riis Toft 1, 6000 Kolding, og alle er velkomne. Kaffe med brød koster 15 kr. Taxa-kørsel for gangbesværede kan bestilles på kordegnekontoret på tlf. 7552 2760 inden fredag kl. 13.00. Kontakt kirkemedarbejder Dorthe Kock på tlf. 2331 5966 eller på dorthekock@kristkirken.dk.

Samtale med præsten. Kristkirken har tre præster, der gerne stiller sig til rådighed for samtale og besøg. Kontakt sognepræsterne:
Michael Lerche Nygaard på tlf. 7552 7646 eller på milen@km.dk
Jan Holm Mortensen på tlf. 7550 3379 eller på jhm@km.dk
Per Damgaard Pedersen på tlf. 2440 4828 eller på pdp@km.dk