Kristkirken Kolding

www.kristkirken.dk

Babysalmesang er skønt musikalsk nærvær med dit barn. Det er for alle babyer fra 2 måneder, til de er klar til kirkens legestue. Deltag på holdet hver tirsdag kl. 10.00-11.30 med kaffe/te, brød og hygge i pausen. Der kan forekomme ændringer af tidspunkterne, så hold øje med hjemmesiden. Tilmelding er nødvendig til Tenna Olsen på tlf. 2292 1645 eller på korledertenna@gmail.com.

Legestue er for børn fra 0-4 år med ledsager. Den finder sted hver mandag kl. 9.00-11.00 i Kirkebuen, Riis Toft 1, 6000 Kolding. Vi leger, synger og meget mere. Legestuen slutter med en forfriskning. Kontakt Jytte Aagaard på jytte@kristkirken.dk og på tlf. 2331 5944.

Omsorgsgruppen ved Kristkirken sørger for praktisk hjælp ved konkrete behov. Kontakt Vivi Eriksen på tlf. 2874 1014 eller Laila Damm på tlf. 6141 1681 eller på omsorgsgruppen@kristkirken.dk.

Besøgstjenesten er for den, der ønsker en besøgsven. Man kan henvende sig til Dorthe Kock på tlf. 2331 5966 eller på dk@kristkirken.dk. Man kan også tilmelde sig via et skema på hjemmesiden. Der er mange, som gerne vil have besøg. Derfor er du også meget velkommen til at henvende dig, hvis du ønsker at melde dig som besøgsven.

Søndagssamvær er hyggeligt samvær for mennesker over 50 år. Det finder sted en gang om måneden lige efter gudstjenesten ca. kl. 12.00-13:30 i Havehuset, Hans Havesvej 2, 6000 Kolding. Datoerne kan findes på hjemmesiden. Vi hygger os sammen og spiser frokost, som koster 25 kr.  Af hensyn til maden skal man melde sig til senest torsdagen inden. Taxa-kørsel for gangbesværede kan bestilles på kordegnekontoret på tlf. 7552 2760 inden fredag kl. 13.00. Kontakt kirkemedarbejder Dorthe Kock på for tilmelding og taxa på tlf. 2331 5966 eller på dorthekock@kristkirken.dk.

Samtale med præsten. Kristkirken har tre præster, der gerne stiller sig til rådighed for samtale og besøg. Kontakt sognepræsterne:
Michael Lerche Nygaard på tlf. 7552 7646 eller på milen@km.dk
Jan Holm Mortensen på tlf. 7550 3379 eller på jhm@km.dk
Jes Nedergaard Espersen på tlf. 2256 3618 eller på jne@km.dk