Simon Peter Kolding

www.simonpeterskirke.dk

Sogneeftermiddage afholdes ca. 25 gange om året i kirkens menighedslokaler, Islandsvej 12, 6000 Kolding. De varer fra kl. 14.30-16.30, og som deltager betaler man 20 kr. for kaffen. Hver sogneeftermiddag tager fat på et emne, som præsenteres af interne eller eksterne foredragsholdere. Emnerne spænder bredt fra kultur og samfund til kirke og kristendom og akkompagneres af fællessang fra højskolesangbogen. Find næste sogneeftermiddag i kalenderen på simonpeterskirke.dk.

Det for mænd er en mandeklub, der henvender sig til mænd i alle aldre, som har brug for et frirum til at få vendt det, der fylder. Mandeklubben mødes første onsdag i hver måned kl. 10-12 i kirkens lokaler, Islandsvej 12, 6000 Kolding. Hver gang er der samtale, foredrag eller ekskursion og kaffe på kanden med et rundstykke til for 20 kr. Alle interesserede mænd er meget velkomne til at møde op. Find datoer på simonpeterskirke.dk. Kontakt Jesper Hansen på tlf. 5094 6771.

Bamseholdet strikker bamser, der giver tryghed og glæde til syge børn på Kolding Sygehus. Holdet mødes hver anden tirsdag kl. 10-12 i kirkens lokaler, Islandsvej 12, 6000 Kolding. Mens der strikkes, nyder deltagerne hinandens selskab og en kop kaffe. Har du lyst til at være med? Kontakt Lis Gundersen på tlf. 3061 0975 eller på lislauge@stofanet.dk.

Bønnegruppen mødes i et kontor i kirken (et skilt viser vej) på onsdage i lige uger kl. 19-20. Møderne starter med en salme og nogle vers fra bibelen. Derefter beder vi for de emner, der er aktuelle den dag. Det kræver ingen forudsætning for at deltage, og alt foregår naturligvis under tavshedspligt. Karen Oxlund og Elly Jørgensen er tovholdere i bønnegruppen.

Læsekreds er for dem, der kan lide at læse en god bog, og gerne vil diskutere den med andre, der er lige så optaget af bogen. Der er en regel: Alle skal have læst bogen. Læsekredsen mødes ca. hver 6. uge på skift hos hinanden. Snakken går lystigt og undervejs er der lidt godt til ganen. Kontakt Karen Ellegaard på tlf. 7553 2646/2968 0960 eller på karenellegaard@stofanet.dk.

Onsdagstræf afholdes i konfirmandstuen hver onsdag kl. 19.30-21.30 og tager udgangspunkt i hverdagen med Gud. Indholdet varierer, men der lagt vægt på et meget uformelt fællesskab, hvor der er plads til en god snak over en kop kaffe. Vi synger sammen hver aften, og alle er hjertelig velkomne. Erling og Magda Hybschmann er tovholdere for onsdagstræf

PREP-parkursus er ikke terapi eller gruppearbejde, men et kursus hvor hvert par arbejder på at få praktiske redskaber til at vedligeholde et engageret parforhold. Det er et forskningsbaseret program, udviklet uafhængigt af politiske og religiøse interesser, der har dokumenteret effekt. Det kræver tilmelding og betaling at deltage, og det foregår i Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding. Kontakt Birgitte Molin på bimo@km.dk eller på tlf. 2246 6426, eller Keld Molin på keld.molin@mail.dk eller på tlf. 2064 7550.