Simon Peter Kolding

www.simonpeterskirke.dk

Sogneeftermiddage afholdes ca. 10 gange om året i kirkens menighedslokaler, Islandsvej 12, 6000 Kolding. De varer fra kl. 14.30-16.30, og som deltager betaler man 20 kr. for kaffen. Hver sogneeftermiddag tager fat på et emne, som præsenteres af interne eller eksterne foredragsholdere. Emnerne spænder bredt fra kultur og samfund til kirke og kristendom og akkompagneres af fællessang fra højskolesangbogen. Find næste sogneeftermiddag i kalenderen på simonpeterskirke.dk.

Meditativ bibellæsning er en læse- og samtalegruppe, der er åben for alle og foregår kl. 19-21 i selve kirkerummet. En gang om måneden læser vi en af den kommende søndags bibelske tekster meditativt, dvs. langsomt og fordybende. Efter en stilhedsperiode på 20 minutter deler vi vore tanker om teksten. Denne fælles drøvtyggende læsemåde er i al sin enkelhed berigende og giver stof til personlig eftertanke. Aftenen rundes af med at synge en salme, eventuelt tænde et lys og bede en bøn i stilhed. Find datoer på simonpeterskirke.dk. Mødeleder Birgit Urd Andersen.

Krop og tro i bevægelse er en måde at stille os lyttende overfor Gud ved hjælp af bevægelse, bøn og kristen meditation. Det er for alle, der ønsker at bruge kroppen som en del af deres trospraksis.  Alle kan være med uanset tro og ståsted. Det foregår i Simon Peters Hus mandage kl. 19.30 – 20.30. Deltagelse er gratis, og der er ikke tilmelding. Find datoer på simonpeterskirke.dk. Kontakt instruktør Lene Vinkel på tlf. 2372 4321 eller mail medsr.lene@gmail.com.

Det for mænd er en mandeklub, der henvender sig til mænd i alle aldre, som har brug for et frirum til at få vendt det, der fylder. Mandeklubben mødes første onsdag i hver måned kl. 10-12 i kirkens lokaler, Islandsvej 12, 6000 Kolding. Hver gang er der samtale, foredrag eller ekskursion og kaffe på kanden med et rundstykke til for 20 kr. Alle interesserede mænd er meget velkomne til at møde op. Find datoer på simonpeterskirke.dk. Kontakt Jesper Hansen på tlf. 5094 6771.

Bamseholdet strikker bamser, der giver tryghed og glæde til syge børn på Kolding Sygehus. Holdet mødes hver anden tirsdag kl. 10-12 i kirkens lokaler, Islandsvej 12, 6000 Kolding. Mens der strikkes, nyder deltagerne hinandens selskab og en kop kaffe. Har du lyst til at være med? Kontakt Lis Gundersen på tlf. 3061 0975 eller på lislauge@stofanet.dk.

Bønnegruppen mødes i et kontor i kirken (et skilt viser vej) på onsdage i lige uger kl. 19-20. Møderne starter med en salme og nogle vers fra bibelen. Derefter beder vi for de emner, der er aktuelle den dag. Det kræver ingen forudsætning for at deltage, og alt foregår naturligvis under tavshedspligt. Karen Oxlund og Elly Jørgensen er tovholdere i bønnegruppen.

Læsekreds er for dem, der kan lide at læse en god bog, og gerne vil diskutere den med andre, der er lige så optaget af bogen. Der er en regel: Alle skal have læst bogen. Læsekredsen mødes ca. hver 6. uge på skift hos hinanden. Snakken går lystigt og undervejs er der lidt godt til ganen. Kontakt Eva Petersen på tlf. 2670 6128.

Fællesskabsgruppen mødes i konfirmandstuen hver anden torsdag kl. 19-21 og tager udgangspunkt i hverdagen med Gud. Indholdet varierer, men der er lagt vægt på et meget uformelt fællesskab, hvor der er plads til en god snak over en kop kaffe. Vi synger sammen hver aften, og alle er hjertelig velkomne. Erling og Magda Hybschmann er tovholdere og kan kontaktes på tlf. 4241 3105.

Fællessang omkring et flygel er en uhøjtidelig sangaften en gang i kvartalet kl. 19-21, hvor der er højt til loftet og plads til alle. Omdrejningspunktet er den nye højskolesangbog, hvorfra der vælges og synges frit. Synger du ikke, så nyd andres sang og hyg dig i pausen med den forfriskning, der serveres undervejs. Kontakt Ejvind Amorsen på tlf. 6140 4035.

PREP-parkursus er ikke terapi eller gruppearbejde, men et kursus hvor hvert par arbejder på at få praktiske redskaber til at vedligeholde et engageret parforhold. Det er et forskningsbaseret program, udviklet uafhængigt af politiske og religiøse interesser, der har dokumenteret effekt. Det kræver tilmelding og 600 kr. i betaling at deltage, og det foregår i Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding. Kontakt Birgitte Molin på bimo@km.dk eller på tlf. 2246 6426, eller Keld Molin på keld.molin@mail.dk eller på tlf. 2064 7550.