Taps

www.3menigheden.dk

OBS: Vejstrup Hejls Taps Pastorat er ved at ombygge præstegården, så det er vigtigt at forhøre sig hos kontaktpersonen, hvor aktiviteterne finder sted, da de kan være flyttet!

Sogneformiddage er åbne for alle, der har lyst til foredrag, fællessang og kaffebord. De foregår tirsdag formiddag kl. 10.00-11.30 i konfirmandstuen i Hejls præstegård. Der er 4 sogneformiddage i efteråret og 4 i foråret, som alle annonceres i kirkebladet og på hjemmesiden 3menigheden.dk. Kontakt Goulnar Christensen på vhtorganist@gmail.com eller på tlf. 6018 6255.

Babysalmesang er et rytmisk musiktilbud til forældre og babyer. Det foregår 6 tirsdage efter sommerferien kl. 10-11 i Vejstrup Kirke, Sjølund Gade 25, 6093 Sjølund. Vi synger salmer, børnesange og sjove sanglege og får inspiration til at bruge sang i hverdagen. Vi arbejder med sanseopmærksomhed, især auditivt, og med musikalske stemninger og nærvær i det smukke kirkerum. Kontakt Goulnar Christensen på vhtorganist@gmail.com eller på tlf. 6018 6255.

Musikalsk legestue er for børn, der er blevet for gamle til babysalmesang, men stadigt gerne vil opleve musikalske stemninger og nærvær i et smukt kirkerum. Lige som babysalmesang afholdes legestuen af Goulnar Christensen. Musikalsk legestue finder sted kl. 9.30-10.30 i Taps Kirke 3 tirsdage i efteråret. Kontakt Goulnar Christensen på vhtorganist@gmail.com eller på tlf. 6018 6255.

Studiekredsen er åben for alle og finder sted to gange om året. 4 aftener efter nytår og 4 aftener i efteråret. Studiekredsen mødes i konfirmandstuen i Hejls præstegård kl. 19-22 oftest på tirsdage. Hver studiekreds tager et tema op med et religiøst/kirkeligt indhold. Sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen kommer med oplæg, som efterfølges af debat i grupper. Der serveres kaffe og brød. Kontakt Henrik Vestergaard Jørgensen på hvjo@km.dk.