Vamdrup

www.vamdrupkirke.dk

Enlige spiser sammen er uformelt og hyggeligt samvær med andre enlige. Solveig Sloth serverer suppe med brød, kaffe og småkager i Kirkehuset, Vestergade 53, Vamdrup. Pris 50 kr. plus evt. drikkevarer. Vi mødes hvert kvartal den 2. mandag i den 2. måned kl. 17.30-20.00. Næste gang er den 8. maj 2020. Tilmelding senest torsdagen før til kordegnekontoret på lbab@km.dk eller 7558 1085. Max 40 deltagere. Der kan bestilles kirketaxa på 7550 2700 senest dagen før. Det koster 20 kr.

Onsdagscafé tilbyder kaffe/te med hjemmebag, hyggesnak, fortælling, sang og musik for voksne/ældre hver onsdag kl. 14.30-16.30 i Kirkehuset, Vestergade 53, Vamdrup. Kaffepris 15 kr. For borgere i Vamdrup sogn uden mulighed for selv at sørge for transport har vi en taxaordning for 20 kr. Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Mette Krogh Bjelskou på 3035 1189 eller kkm@vamdrupkirke.dk.

Besøgstjeneste i Vamdrup sogn skaber kontakt mellem en besøgsvært og en besøgsven. Vennen besøger værten efter aftale. Vil du være med til at give et frikvarter til en ensom ved at aflægge et besøg med jævne mellemrum, eller vil du gerne have en besøgsven? Kontakt koordinator kirke-og kulturmedarbejder Mette Bjelskou på 3035 1189 eller kkm@vamdrupkirke.dk.

Middag på Tværs i Kirkehuset, Vestergade 53, Vamdrup. En gang om året holder vi Middag på Tværs i samarbejde med Kolding Provsti. Deltagerne medbringer lidt mad – gerne en national ret – til det fælles tag-selv-bord. Aftenen byder på indslag fra forskellige steder i verden og afslutning med lystænding i kirken. Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Mette Krogh Bjelskou på 3035 1189 eller kkm@vamdrupkirke.dk.

Folkekirkens Feriehjælp giver os mulighed for at sende kontanthjælpsfamilier på gratis sommerferie i samarbejde med Kolding Provstis Menighedspleje. Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Mette Krogh Bjelskou på 3035 1189 eller kkm@vamdrupkirke.dk.

Hele Danmarks Familieklub er fællesskaber med mange forskellige slags mennesker, der mødes hver 14. dag i et par timer for at spise og lave forskellige aktiviteter sammen. Familieklubberne skyder op over hele landet, og nu også i Vamdrup med start i august og september. Det er KFUMs sociale arbejde, der står bag projektet. Sammen med deres konsulenter finder vi familier og frivillige, der gerne vil være med. Alle familier, både enlige og familier med mor og far, er velkomne, og du behøver ikke bo i Vamdrup. En gruppe består af 8-9 familier og 4-5 frivillige, der tilrettelægger de enkelte mødegange. Er du ny tilflytter, eller vil du bare gerne mødes med andre i et rart og trygt fællesskab, kan du kontakte KFUMs konsulenter på www.heledanmarksfamilieklub.dk eller kirke-og kulturmedarbejder ved Vamdrup Kirke, Mette Bjelskou på 3035 1189 eller kkm@vamdrupkirke.dk. Følg med på Facebook og www.vamdrupkirke.dk, hvornår der begynder en ny klub.