Vejstrup

www.3menigheden.dk

Sogneformiddage er åbne for alle, der har lyst til foredrag, fællessang og kaffebord. De foregår tirsdag formiddag kl. 10.00-11.30 i konfirmandstuen i Hejls præstegård. Der er 4 sogneformiddage i efteråret og 4 i foråret, som alle annonceres i kirkebladet og på hjemmesiden 3menigheden.dk. Kontakt Goulnar Christensen på vhtorganist@gmail.com eller på tlf. 6018 6255.

Babysalmesang er et rytmisk musiktilbud til forældre og babyer. Det foregår 6 tirsdage efter sommerferien kl. 10-11 i Vejstrup Kirke, Sjølund Gade 25, 6093 Sjølund. Vi synger salmer, børnesange og sjove sanglege og får inspiration til at bruge sang i hverdagen. Vi arbejder med sanseopmærksomhed, især auditivt, og med musikalske stemninger og nærvær i det smukke kirkerum. Kontakt Goulnar Christensen på vhtorganist@gmail.com eller på tlf. 6018 6255.

Musikalsk legestue er for børn, der er blevet for gamle til babysalmesang, men stadigt gerne vil opleve musikalske stemninger og nærvær i et smukt kirkerum. Lige som babysalmesang afholdes legestuen af Goulnar Christensen. Musikalsk legestue finder sted kl. 9.30-10.30 i Taps Kirke 3 tirsdage i efteråret. Kontakt Goulnar Christensen på vhtorganist@gmail.com eller på tlf. 6018 6255.

Studiekredsen er åben for alle og finder sted to gange om året. 4 aftener efter nytår og 4 aftener i efteråret. Studiekredsen mødes i konfirmandstuen i Hejls præstegård kl. 19-22 oftest på tirsdage. Hver studiekreds tager et tema op med et religiøst/kirkeligt indhold. Sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen kommer med oplæg, som efterfølges af debat i grupper. Der serveres kaffe og brød. Kontakt Henrik Vestergaard Jørgensen på hvjo@km.dk.

Frivilligfest afholdes en gang om året på skift mellem de tre sogne. I 2019 finder det sted i Hejls. Datoen ligger gerne først på året, og tidspunktet er kl. 19-22. Festen starter med spisning efterfulgt af et indslag som fx foredrag, fortælling eller musik og slutter med kaffebord. Aftenen arrangeres af aktivitetsudvalget og annonceres i kirkebladet og på hjemmesiden 3menigheden.dk.