Kalender

Inspirationsmøder, kurser og møderække 
for ansatte og frivillige i provstiets menighedsplejer

Sæt kryds i kalenderen allerede nu,
så du ikke går glip af spændende input!

Tid: Onsdag den 18.09.19 kl. 16.00-18.30
Sted: Nr. Bjert Kirkes menighedshus, Sletteskovvej 2A, 6000 Kolding
Pris: Deltagerpris 0 kr.
Emne: Inspirationsmøde for frivillige, ansatte og interesserede. Teolog og psykolog tilknyttet Kirkens Korshær Dorte Lunderskov holder oplæg med titlen: Bær over med dig selv, hvis du vil hjælpe andre.
Læs mere: Invitation til inspirationsmøde
Arrangør: Kolding Provstis Menighedspleje
Tilmelding: Senest den 09.09.19 til hrm@km.dk

Tid: Onsdag den 25.09.19 kl. 12.00-16.00
Sted: Koldinghallerne/Arena Syd Kolding, Ambolten 2-6, 6000 Kolding
Pris: Deltagerpris 0 kr.
Emne: Kolding Kommunes Seniorudvalg inviterer alle frivillige indenfor ældreområdet til frivilligfest. Oplys navn og frivilligt arbejde ved tilmelding.
Læs mere: Invitation og program for frivilligfest
Arrangør: Kolding Kommunes Seniorudvalg
Tilmelding: Senest den 12.09.19 til 7979 7059 eller til senior@kolding.dk

Tid: Tirsdag den 01.10.19 kl. 19.30-21.30
Sted: Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding
Pris: Deltagerpris 100 kr. som betales ved elektronisk tilmelding
Emne: Med afsæt i sin egen stresshistorie vil præst og forfatter Lotte Lyngby fortælle om, hvordan det blev et vendepunkt for hende at læne sig op ad Jesus som forbillede og stresscoach.
Læs mere: Pjece om livgivende pauser
Arrangør: 
Dansk Kristelig Sygeplejeforening
Tilmelding: Når Martha løber stærkere end Martha har godt af

Tid: Onsdag den 23.10.19 kl. 9.00-16.00
Sted: Grundtvigskirken, Ribegade 74, 6700 Esbjerg
Pris: Deltagerpris 400 kr. inkl. frokost
Emne: Temakursus 3 for alle der arbejder med diakoni i kirken. Mod til at prioritere diakonien – kan vi hjælpe nogen, hvis vi ikke kan hjælpe alle?.
Læs merehttps://menighedsplejer.dk/file/647383
Arrangør: Samvirkende Menighedsplejer
Tilmelding: Senest to uger før til 3646 6666 eller smp@menighedsplejer.dk

Tid: Lørdag den 26.10.19 kl. 9.00-15.00
Sted: Sankt Nicolai kirke og sognehus, Nicolaiplads , 6000 Kolding
Pris: Deltagerpris 0 kr. inkl. frokost
Emne: SAMMEN OM DET SVÆRE – diakonalt nærvær til de usynlige. En diakonikonference, hvor formiddagens fællesoplæg og workshops opridser tendenser i samfundet og ser på kirkens diakonale rolle. Om eftermiddagen er fokus for fællesoplæg og workshops psykisk sårbarhed, og hvad vi kan gøre for de mange unge, der mistrives.
Læs mere: På stiftets hjemmeside her, eller download invitationen her
Arrangør: Haderslev Stifts Diakoniudvalg
Tilmelding: Elektronisk tilmelding her senest den 15. oktober

Tid: Torsdag den 05.12.19 kl. 16.00-19.30
Sted: Bramdrup Sognegård, Kirkely 15, 6000 Kolding
Pris: Deltagerpris 0 kr.
Emne: Inspirationsmøde og julefrokost for frivillige, ansatte og interesserede. Sognepræst Lone Vesterdal holder oplæg om robusthed og sårbarhed i os selv og vores medmennesker.
Læs mere: Invitation udsendes senere
Arrangør: Kolding Provstis Menighedspleje
Tilmelding: Senest den 25.11.19 til hrm@km.dk