Kolding Provstis Menighedspleje

Hvad er Kolding Provstis Menighedspleje?

Kolding Provstis Menighedspleje er et samarbejde om menighedspleje og diakoni med provstiet som ramme. Samarbejdet har eksisteret som et 5 årigt forsøgsprojekt i 9 sogne og pastorater, men er fra 2017 blevet bredt ud til alle 24 sogne og pastorater i Kolding Provsti.

Formålet med Kolding Provstis Menighedspleje er at støtte og fremme den lokale menighedspleje i sognene. Til det formål er ansat en koordinator på halv tid, som har følgende opgaver:

  • Inspiration og sparring til det enkelte sogn og på tværs af sognegrænser
  • Fælles frivilligpleje i form af 3 årlige inspirationsmøder samt kursusdeltagelse
  • Fælles administration af projekter fx vores eget konfirmationsprojekt STOP TØJSPILD og KONFIRMATION FOR ALLE samt Folkekirkens Feriehjælp
  • Fælles profilering og kontakt til samarbejdspartnere i organisationer og det offentlige
  • Fælles PR både internt og eksternt

Kolding Provstis Menighedspleje er ledet af en bestyrelse på 7 medlemmer, der repræsenterer menighedsrådene i Kolding Provsti. Læs en præsentation af bestyrelsesmedlemmerne her.