Præsentation af ny bestyrelse 2023

I Kolding Provstis Menighedspleje er det bestyrelsen, der bestemmer. Hvem de er, og hvor de kommer fra, kan du læse om her under. Præsentationerne kommer i samme rækkefølge som personerne på fotoet startende øverst til venstre.

Dan Erik Christiansen: Jeg er 1. suppleant til menighedsrådet ved Vonsild Kirke, hvor jeg er initiativtager til og koordinator for vores besøgstjeneste. Jeg er frivillig kirkesanger ved plejecenteret Vonsildhaves månedlige gudstjenester. Derudover deltager jeg som frivillig hjælper ad hoc i Vonsild Sogns opbyggelige menighedspleje, ligesom jeg er et mangeårigt medlem af Vonsild Kirkes Rytmiske Voksenkor.

Jacob Eriksen: Jeg er menighedsrådsmedlem og repræsenterer Sankt Nicolai Kirke i bestyrelsen for Kolding Provstis Menighedspleje. Folkekirkens medlemmer forventer, at kirkens sociale arbejde prioriteres højt for at gøre kirken relevant i dag og i fremtiden. Jeg mener, det er vitalt for folkekirkens fremtid, at man lytter til medlemmerne, både dem der bruger kirken, og dem der ikke bruger den. Så da jeg blev spurgt, om jeg ville indgå i bestyrelsen, sagde jeg naturligvis ja med det samme. Det er et vigtigt arbejde at løfte diakonien i fællesskab, så det ikke kun er ude i sognene, der gøres et stort arbejde.

Bodil Henriksen: Jeg er fra Tyrstrup Sogn i Christiansfeld og har altid haft stor glæde af at møde mennesker gennem diakonien, både på arbejdspladsen og som frivillig. Når jeg sidder i bestyrelsen, er det fordi, det diakonale arbejde er vigtigt for mig. Jeg gerne være med til at få andre til at åbne øjnene for diakonien. Det kræver ikke nødvendigvis ret meget mere end et menneske, der kan se behovet, og er villig til at gøre noget ved det. Økonomisk er det en lille udgift med en stor effekt. I Kolding Provstis Menighedspleje er vi fælles om det diakonale arbejde og kan inspirere hinanden.

Gerda Nebel-Hansen, formand: Jeg er diakon og ansat ved Skanderup Sogn i Lunderskov. Her arbejder jeg bl.a. med menighedspleje som koordinator for den lokale besøgstjeneste. Desuden leder jeg sorggrupper sammen med kirke- og kulturmedarbejderen. Det er både spændende og relevant for mig at være medlem af bestyrelsen for Kolding Provstis Menighedspleje. Det inspirerer mig til arbejdet hjemme i sognet, og jeg vil gerne være med til at skabe fællesskab og inspiration på tværs af sognegrænser.

Bjørn Laursen: Jeg er menighedsrådsmedlem og formand for diakoniudvalget i Vamdrup Sogn. Da jeg stoppede som faldskærmsudspringer efter 35 år, skulle der ske noget nyt, og det blev diakonien. Jeg er frivillig på det lokale plejehjem og ugentlig besøgsven sammen med min søn Christian. Jeg føler stor glæde ved, hvad jeg kan gøre for andre. Derfor sagde jeg ja tak, da jeg blev spurgt, om jeg ville sidde i bestyrelsen for Kolding Provstis Menighedspleje. Jeg er med for at hjælpe og for at se, om jeg kan gøre en forskel.

Irma Damgaard, 1. suppleant: Jeg er aktiv førstesuppleant i bestyrelsen for Kolding Provstis Menighedspleje og repræsenterer Nr. Bjert Sogn, hvor jeg er koordinator for besøgstjenesten. Jeg mener, at bestyrelsesarbejdet kan inspirere til ideer og tiltag til gavn for vores sogn. Jeg er også frivillig ved forskellige arrangementer, der foregår i vores sogn.

Lisa Gam, næstformand: Jeg har været en del af Kolding Provstis Menighedsplejes bestyrelse i flere år og sidder fortsat i ”Grønt Udvalg” samt ”Børn- og Ungeudvalg” i Simon Peters Kirke. Mit hjerte slår især for børn og unge, så i min fritid er jeg leder for ulveungerne hos KFUM-spejderne Bøflerne, frivillig i provstiets familienetværk samt frivillig rejseleder på ferier med Folkekirkens Feriehjælp. Desuden glæder det mig at udvikle og støtte nye som gamle ideer, da det, der foregår rundt om i sognene, kan gøre en væsentlig positiv forskel for mange mennesker.

Lilly Biswas: Jeg kommer i Simon Peters Kirke, hvor jeg er med i menighedsrådet og formand for udvalget for diakoni. Selv er jeg uddannet diakon og arbejder på et plejecenter, men har erfaring med diakonalt arbejde fra både ind- og udland. Det er vigtigt, at kirken tager socialt ansvar, og derfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen for Kolding Provstis Menighedspleje. Kirken kan ikke prædike: “Jesus er livets brød” uden også at vise det, for jeg mener, at kirken skal være nærværende i handling. I bestyrelsesarbejdet vil jeg være med til at støtte eksisterende arbejde og igangsætte nye tiltag, hvor der er behov.