Præsentation af bestyrelsen

I Kolding Provstis Menighedspleje er det bestyrelsen, der bestemmer. Hvem de er, og hvor de kommer fra, kan du læse om her under. Præsentationerne kommer i samme rækkefølge som personerne på fotoet startende øverst til venstre.

Dan Erik Christiansen, 1. suppleant

Lilly Biswas. Jeg kommer i Simon Peters Kirke, hvor jeg er med i menighedsrådet og formand for udvalget for diakoni. Selv er jeg uddannet diakon og arbejder på et plejecenter, men har erfaring med diakonalt arbejde fra både ind- og udland. Det er vigtigt, at kirken tager socialt ansvar, og derfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen for Kolding Provstis Menighedspleje. Kirken kan ikke prædike: “Jesus er livets brød” uden også at vise det, for jeg mener, at kirken skal være nærværende i handling. I bestyrelsesarbejdet vil jeg være med til at støtte eksisterende arbejde og igangsætte nye tiltag, hvor der er behov.

Else Lausen. Jeg repræsenterer Nr. Bjert Sogn og har været bestyrelsesmedlem siden Kolding Provstis Menighedspleje startede. Det har altid været helt naturligt for mig at hjælpe, hvor der var behov. Det var derfor ikke tilfældigt, at diakonien blev et af mine mine interesseområder, da jeg tidligere var medlem af menighedsrådet. Jeg er nu koordinator for besøgstjenesten i Nr. Bjert. Gennem bestyrelsesarbejdet kommer jeg i kontakt med mange mennesker med samme interesse og bliver herved inspireret til nye tiltag til gavn for vores sogn.

Gerda Nebel-Hansen, næstformand. Jeg er diakon og ansat ved Skanderup Sogn i Lunderskov. Her arbejder jeg bl.a. med menighedspleje som koordinator for den lokale besøgstjeneste. Desuden leder jeg sorggrupper sammen med en sygeplejerske, der sidder i menighedsrådet. Det er både spændende og relevant for mig at være medlem af bestyrelsen for Kolding Provstis Menighedspleje. Det inspirerer mig til arbejdet hjemme i sognet, og jeg vil gerne være med til at skabe fællesskab og inspiration på tværs af sognegrænser.

Kurt Bjerregaard, formand. Jeg er formand i bestyrelsen og tillige kirke-og kulturmedarbejder i Sankt Nicolai Sogn. Her arbejder jeg primært med diakoni. For mig er det vigtigt, at vi i det kirkelige arbejde har fokus på det diakonale, fordi ord og handling hører sammen. Mit håb er, at Kolding Provstis Menighedspleje kan være med til at udbrede og understøtte det arbejde, der gøres i sognene. Målet er at skabe mødesteder for mennesker, så ingen behøver at være ensomme.

Bodil Henriksen. Jeg er fra Tyrstrup Sogn i Christiansfeld og har altid haft stor glæde af at møde mennesker gennem diakonien, både på arbejdspladsen og som frivillig. Når jeg sidder i bestyrelsen, er det fordi, det diakonale arbejde er vigtigt for mig. Jeg gerne være med til at få andre til at åbne øjnene for diakonien. Det kræver ikke nødvendigvis ret meget mere end et menneske, der kan se behovet, og er villig til at gøre noget ved det. Økonomisk er det en lille udgift med en stor effekt. I Kolding Provstis Menighedspleje er vi fælles om det diakonale arbejde og kan inspirere hinanden.

Bjørn Laursen. Jeg er menighedsrådsmedlem og formand for diakoniudvalget i Vamdrup Sogn. Da jeg stoppede som faldskærmsudspringer efter 35 år, skulle der ske noget nyt, og det blev diakonien. Jeg er frivillig på det lokale plejehjem og ugentlig besøgsven sammen med Christian på 3 år. Jeg føler stor glæde ved, hvad jeg kan gøre for andre. Derfor sagde jeg ja tak, da jeg blev spurgt, om jeg ville sidde i bestyrelsen for Kolding Provstis Menighedspleje. Jeg er med for at hjælpe og for at se, om jeg kan gøre en forskel.

Lisa Gam. Jeg sidder i Simon Peters Kirkes menighedsråd og har blandt andet arbejdet med ”Børn og Unge” og i ”Arbejdsgruppen Simon Peters Hus”. Jeg genopstiller ikke til menighedsrådet, men fortsætter med glæde i Kolding Provstis Menighedspleje. Jeg har primært arbejdet i ”det private”, så jeg har ingen diakonifaglig baggrund, men har hele mit liv været frivillig hos spejderne, i mine børns skole, ved Røde Kors’ Landsindsamling, på Dronning Dorothea Teatret eller til forskellige arrangementer i kirken. Jeg glæder mig til at understøtte det vigtige arbejde, der foregår rundt om i sognene, og til at søsætte nye tiltag.