Venner på tværs

Venner på Tværs er et flerårigt samarbejde mellem de forskellige besøgs- og vennetjenester i Kolding og omegn. Deltagerne er Kolding Kommune med projektet 60+ FRISK, Ældresagen, Røde Kors, Kolding Selvhjælp og Kolding Provstis Menighedspleje. Vi har valgt at opfatte hinanden som kolleger i stedet for konkurrenter og er gået sammen om at bekæmpe ensomheden i vores område.

Og der er opgaver nok. Nogle gange får vi henvendelser fra den enkelte selv eller deres pårørende, men ofte er det også de kommunale medarbejdere, som kommer i hjemmene, der har en forespørgsel med tilbage til koordinatoren. I venner på Tværs hjælper vi hinanden med at finde besøgsvenner til alle og nogle gange også med at aktivere de frivillige, der melder sig. Det sker løbende, og et par gange om året mødes vi for at diskutere, hvad vi i fællesskab kan gøre for at støtte op om arbejdet.

Lige nu oplever vi, at der er flere, som ønsker besøgsvenner, mens der ikke er så mange frivillige, der melder sig. Det er faktisk lidt synd, for at være besøgsven er en gave, ikke bare til den der får besøg, men i høj grad også til den der kommer på besøg.

Vores to Venner på Tværs foldere er blevet opdateret og genoptrykt. Den ene indeholder tilbud ”Til dig der har brug for hjælp/støtte”, mens den anden henvender sig til de frivillige ”Til dig der vil gøre en forskel”. I folderne kan man læse, hvad de forskellige besøgs- og vennetjenester i Kolding tilbyder. Kommunen deler folderne ud til de borgere, der viser interesse for besøgs- og vennetjenester, men det er også muligt at få den til kirken. Hvis du gerne vil have nogle foldere til jeres kirke eller sognehus, så kontakt hrm@km.dk.